Pozvánka – OZ 4.4.2019 o 18:00

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 04.04.2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade.

Program:

 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu za rok 2018
 3. Informácia o úprave rozpočtu
 4. Komunitný plán
 5. Informácia o podaných projektoch
 6. Rôzne
 7. Záver

ZOZNAM kandidátov pre voľby prezidenta SR 2019 16. marca 2019

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Pochovávanie basy 02.03.2019 od 18:00

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov obce na NOVÝ kultúrny program v podobe hudby a samotného aktu pochovávania basy, ako ukončenia obdobia fašiangov.

Udalosť sa uskutoční v Kultúrnom dome v Hornom Dubovom, dňa 02.03.2019 so začiatkom od 18:00.

Podávať sa budú aj zabíjačkové špeciality, ktoré si bude možné zakúpiť priamo v KD už 2 hodiny pred začiatkom programu, teda od 16:00, počas kultúrneho programu až do vypredania.

Vstupné:
dospelí: 6€
seniori 3€
deti: vstup voľný

Vstupenky, spolu s rezerváciou miest si môžete zakúpiť na OÚ v čase úradných hodínalebo priamo na mieste od 16:00 hod. Všetky vstupenky budú zlosovateľné v bohatej tombole!

Pozvánka OZ 31.1.2019 o 18:00

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 31.1.2019 o 18:00 na Obecnom úrade.

Program:

 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2019
 3. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 4. Vysporiadanie pozemkov pri plánovanej rekonštrukcii chodníkov
 5. Informácie o úprave rozpočtu za rok 2018
 6. Rekonštrukcia internetovej stránky
 7. Obecné stretnutia občanov k – rekonštrukcii chodníkov a triedeniu odpadov
 8. Rôzne
 9. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/stromolezci-osetruji-zanedbane-stromy-v-asoparku-podivejte-se-20120307.html

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.1.2019 začala na základe žiadosti Obce Dolná Krupá konanie č. HDU-1/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 3 ks orech a 1 ks čerešňa – rastúcich na pozemkoch parc. č. 149/2 a 3887/21 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu poškodzovania nehnuteľností navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.12.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-506/2018 o vydanie súhlasu na výrub 7 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 1742/2 v k. ú Horné Dubové z dôvodu rekonštrukcie objektu a revitalizácie okolia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.