Pozvánka OZ 31.1.2019 o 18:00

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 31.1.2019 o 18:00 na Obecnom úrade.

Program:

 1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
 2. Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2019
 3. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 4. Vysporiadanie pozemkov pri plánovanej rekonštrukcii chodníkov
 5. Informácie o úprave rozpočtu za rok 2018
 6. Rekonštrukcia internetovej stránky
 7. Obecné stretnutia občanov k – rekonštrukcii chodníkov a triedeniu odpadov
 8. Rôzne
 9. Záver

POZVÁNKA: Popoludnie pre všetkých, 30. júna 2018

Obec Horné Dubové Vás pozýva na „POPOLUDNIE PRE VŠETKÝCH“ , ktoré sa uskutoční 30. júna 2018 od 13:00 v areáli TJ. Pripravená je súťaž vo varení gulášu, bohatý program pre deti a večer aj DISKOTÉKA pre všetkých. Príďte sa zabaviť, zasúťažiť a ochutnať guláš, klobásky, alebo dať dobré alko či nealko.

Pochovávanie basy 10.2.2018 od 18:00

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov obce na NOVÝ kultúrny program v podobe hudby, vystúpenia ľudového rozprávača a samotného aktu pochovávania basy, ako ukončenia obdobia fašiangov.

Udalosť sa uskutoční v Kultúrnom dome v Hornom Dubovom, dňa 10.2.2018 so začiatkom od 18:00.

Podávať sa budú aj zabíjačkové špeciality, ktoré si bude možné zakúpiť priamo v KD už 2 hodiny pred začiatkom programu, teda od 16:00, počas kultúrneho programu až do vypredania.

Vstupné:
dospelí: 6€
seniori 3€
deti: vstup voľný

Vstupenky, spolu s rezerváciou miest si môžete zakúpiť na OÚ v čase úradných hodínalebo priamo na mieste od 16:00 hod. Všetky vstupenky budú zlosovateľné v bohatej tombole!

Oznam o mieste a čase konania referenda

Obecný úrad v Hornom Dubovom oznamuje občanom, že referendum o ochrane rodiny, sa bude konať dňa 7.2.2015  v čase od 7:00 do 22:00 hod. v zasadačke Obecného úradu č. 97. Referenda sa môže zúčastniť každý občan, ktorý v deň referenda dovŕši 18 rokov. Znenie otázok, na ktoré je možné odpovedať Áno – Nie je nasledovné.

 

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania

V referende je možné hlasovať aj hlasovacím preukazom, teda nielen v obci trvalého bydliska. Preukaz je možné si vybaviť najneskôr do 5.2.2015 v úradných hodinách obecného úradu a následne ho je potrebné predložiť v mieste hlasovania. V prípade ak Vám Váš zdravotný stav, alebo iné okolnosti nedovoľujú zúčastniť sa osobne, môžete požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku na obecnom úrade každý deň v čase úradných hodín, prípadne na tel. čísle 5575 165.