Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TTSK – 4.11.2017

Kandidáti na predsedu TTSK:

 1. József Berényi, Mgr., 50r., podpredseda TTSK, DolnéSaliby, Strana maďarskej komunity – Magyar Kozosség Pártja
 2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj, nezávislý kandidát
 3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65.r, predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát
 4. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT
 5. Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda, MOST – HÍD
 6. Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Zoznam kandidátov do zastupiteľstva TTSK je možné nájsť nižšie:

Popoludnie pre všetkých

Obec Horné Dubové Vás pozýva na „POPOLUDNIE PRE VŠETKÝCH“ , ktoré sa uskutoční 1. júla 2017 od 13:00 v areáli TJ. Pripravená je súťaž vo varení gulášu, bohatý program pre deti a večer aj DISKOTÉKA pre všetkých. Príďte sa zabaviť, zasúťažiť a ochutnať guláš, klobásky, alebo dať dobré alko či nealko.

Pochovávanie basy 25.2.2017 od 18:00

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov obce na NOVÝ kultúrny program v podobe hudby, vystúpenia ľudového rozprávača a samotného aktu pochovávania basy, ako ukončenia obdobia fašiangov.

Udalosť sa uskutoční v Kultúrnom dome v Hornom Dubovom, dňa 25.2.2017 so začiatkom od 18:00.

Podávať sa budú aj zabíjačkové špeciality, ktoré si bude možné zakúpiť priamo v KD už 2 hodiny pred začiatkom programu, teda od 16:00, počas kultúrneho programu až do vypredania.

Vstupné:
dospelí: 6€
seniori 3€
deti: vstup voľný

Vstupenky, spolu s rezerváciou miest si môžete zakúpiť na OÚ v čase úradných hodín, alebo priamo na mieste od 16:00 hod. Všetky vstupenky budú zlosovateľné v bohatej tombole!

Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

n a r i a ď u j e

právnickým osobám (OÚ Horná Krupá, OÚ Horné Dubové, OÚ Naháč ) a fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach vykonať nasledovné

o p a t r e n i e

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky , ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 • Určuje za ohnisko nákazy:
  Chov hydiny p. Daniela Dvoráka, Horná Krupá 138
  GPS: 17.524723, 48.517007
 • Dátum zistenia choroby: 12.1.2017
 • Dátum potvrdenia choroby: 13.1.2017

Stiahnite si celé opatrenie vydané RVPS Trnava:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/stromolezci-osetruji-zanedbane-stromy-v-asoparku-podivejte-se-20120307.html

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.10.2016 začala na základe žiadosti p. Štefana Kormútha, Horné Dubové 105, 919 06, konanie č. HDU-36/2015 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipy – rastúcej na pozemku parc. č. 172/28 v k. ú Horné Dubové vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.