2014

Por. čísloPopis faktúrySuma (s DPH)Dátum doručeniaPartner Adresa partnera
Por. čísloPopis faktúrySuma (s DPH)Dátum doručeniaPartner Adresa partnera
156/2014Za dodávku vody6577,2631.12.2014Obec Naháč, IČO: 312797Obecný Úrad, 919 06 Naháč
155/2014Za odber plynu KD - vyúčtovanie-334,8331.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
154/2014Za odber plynu OÚ - vyúčtovanie-1020,9131.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
153/2014Za odber plynu TJ - vyúčtovanie-229,2631.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
152/2014Za vývoz odpadu527,3631.12.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697
151/2014Za odber tlače77,2731.12.2014Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
150/2014Za telefón38,6031.12.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
149/2014Za internet18,0831.12.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
148/2014Za telefón43,5231.12.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
147/2014Za spotrebu elektrickej energie - OÚ13,8431.12.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
146/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 145-11,2231.12.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
145/2014Za spotrebu elektrickej energie - TJ-29,1431.12.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
144/2014Za spotrebu elektrickej energie - KD-339,6731.12.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
143/2014Za výkon funkcie technika PO, technika BOZP30,0019.12.2014Peter Oboril, IČO: 34947396Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
142/2014Za vývoz odpadu465,5912.12.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697
141/2014Zneškodnenie odpadu80,5712.12.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
140/2014Za internet18,0810.12.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
139/2014Za telefón36,6009.12.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
138/2014Za telefón44,7209.12.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
137/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ537,0001.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
136/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0001.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
135/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0001.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
134/2014Za opravu kotlov - Bytovka 14584,0026.11.2014Rastislav Grígel, IČO: 35404957Tulipánová 17, 917 02 Trnava
133/2014Za opravu verejného osvetlenia206,1020.11.2014Jozef HettešDolné Dubové 128, 919 52
132/2014Za vývoz odpadu804,5712.11.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
131/2014Za telefón41,5412.11.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
130/2014Za telefón36,6811.11.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
129/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9407.11.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
128/2014Za internet18,0807.11.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
127/2014Za systém KEO244,9807.11.2014KEO, s.r.o., IČO: 36739464Poľná 151/5, 991 06, Záhorce
126/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ456,0003.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
125/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0003.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
124/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0003.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
123/2014Za predplatné ROPO 69,6003.11.2014Wolters Kluwer s. r. o., IČO: 31348262Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava
122/2014Za čistenie kotlov - Bytovka 14223,0025.10.2014Rastislav Grígel, IČO: 35404957Tulipánová 17, 917 02 Trnava
121/2014Za predĺženie registrácie domény14,7521.10.2014WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852Paulínska 20, 917 01 Trnava
120/2014Za vývoz odpadu569,2613.10.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
119/2014Za opravu kanalizačného potrubia 157,0013.10.2014Zlatko Junas, IČO: 41431235Palárikova 25, 917 01 Trnava
118/2014Za internet18,0809.10.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
117/2014Za telefón37,6809.10.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
116/2014Za telefón41,2408.10.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
115/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9407.10.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
114/2014Za výkon funkcie technika PO, technika BOZP30,0006.10.2014Peter Oboril, IČO: 34947396Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
113/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0002.10.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
112/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ276,0002.10.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
111/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0002.10.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
110/2014Za projekt protipožiarnej ochrany300,0017.09.2014Marianov, s.r.o., IČO: 45527717Jedľová 863/21 96001 Zvolen
109/2014Za zneškodnenie odpadu116,5312.09.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
108/2014Za vývoz odpadu741,3012.09.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
107/2014Za internet18,0810.09.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
106/2014Za telefón39,0009.09.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
105/2014Za vypracovanie projektu na OÚ350,0009.09.2014Ing. Ivan Pastva, IČO: 40347907Pionierske námestie 21, 919 34 Biely Kostol
104/2014Za telefón41,4809.09.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
103/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9405.09.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
102/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0003.09.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
101/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0003.09.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
100/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ89,0003.09.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
99/2014Za pletivo198,4025.08.2014Mplot, s.r.o. IČO: 46573381Zavarská cesta 5925/32, 917 01 Trnava
98/2014Za vývoz odpadu583,4313.08.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
97/2014Za revíziu plynového zariadenia budov OÚ, TJ, KD, Bytovka 145688,2012.08.2014Bokor Jozef, IČO: 22732934Trakovice 85, 919 33
96/2014Za internet18,0811.08.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
95/2014Za systém KEO13,0008.08.2014Intes s.r.o., IČO: 36247871Spartakovská 1/B, 917 00 Trnava
94/2014Za telefón44,9408.08.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
93/2014Za telefón42,5008.08.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
92/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0004.08.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
91/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ43,0004.08.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
90/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0004.08.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
89/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9404.08.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
88/2014Za revíziu hasiacich prístrojov107,0530.07.2014František Oboril, IČO: 22693122Suchá nad Parnou 270, 919 01
87/2014Za dodávky vody4000,0016.07.2014Obec Naháč, IČO: 312797Obecný Úrad, 919 06 Naháč
86/2014Za telefón40,8816.07.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
85/145Za internet18,0810.07.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
84/145Za vývoz odpadu598,7209.07.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
83/145Za telefón41,3009.07.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
82/145Za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva 168,0008.07.2014Envitop, s.r.o., IČO: 44884711Na hlinách 7145/31C, 917 01 Trnava
81/145Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9007.07.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
80/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0002.07.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
79/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ43,0002.07.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
78/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0002.07.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
77/2014Za spotrebu elektrickej energie - Zas. OÚ, VS, DS, PZ, KD, MLK2517,8202.07.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
76/2014Za spotrebu elektrickej energie - OÚ256,6802.07.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
75/2014Za spotrebu elektrickej energie - TJ445,6802.07.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
74/2014Za opravu verejného osvetlenia234,50€02.07.2014Jozef HettešDolné Dubové 128, 919 52
73/2014Za ZMO Euroregion 2014130,0002.07.2014ZMO, Región JE, IČO: 31826385Jaslovské Bohunice Trhová 2, 917 00 Trnava
72/2014Za opravu kanalizačného potrubia 157,0023.06.2014Zlatko Junas, IČO: 41431235Palárikova 25, 917 01 Trnava
71/2014Za čistenie kanalizácie84,0023.06.2014Peter Hrdlovič, IČO: 34616268Oblúková 1832/31, 917 00 Trnava
70/2014Za revíziu plynu133,6013.06.2014Bokor Jozef, IČO: 22732934Trakovice 85, 919 33
69/2014Za vývoz odpadu584,3212.06.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
68/2014Za vývoz odpadu99,2716.06.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
67/2014Za internet18,0811.06.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
66/2014Za telefón35,1609.06.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
65/2014Za telefón41,2409.06.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
64/2014Za výkon funkcie technika PO, technika BOZP30,0006.06.2014Peter Oboril, IČO: 34947396Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
63/2014Za školenie - ochrana osobných údajov36,0006.06.2014Insomnium, s.r.o., IČO: 46590129Račianska 155, 83 15 Bratislava
62/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9405.06.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
61/2014Za dodávku zemného plynu - KD107,0002.06.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
60/2014Za dodávku zemného plynu - TJ62,0002.06.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
59/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ46,0002.06.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
58/2014Za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie - TJ143,6427.05.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
57/2014Za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie - KD8,2527.05.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
56/2014Za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie - OÚ436,8327.05.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
55/2014Za opravu kotla84,0015.05.2014Rastislav Grígel, IČO: 35404957Tulipánová 17, 917 02 Trnava
54/2014Za čistenie kotla85,0015.05.2014Rastislav Grígel, IČO: 35404957Tulipánová 17, 917 02 Trnava
53/2014Za vývoz odpadu752,5814.05.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
52/2014Za telefón35,1612.05.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
51/2014Za internet18,0812.05.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
50/2014Za telefón41,2407.05.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
49/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9407.05.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
48/2014Za vypracovanie bezpečnostného projektu298,8005.05.2014Insomnium, s.r.o., IČO: 46590129Račianska 155, 83 15 Bratislava
47/2014Za doménu a webhosting49,1030.04.2014WebHouse, s.r.o., IČO: 36743852Paulínska 20, 917 01 Trnava
46/2014Za opravu vodovodu - Bytovka 145178,0028.04.2014Zlatko Junas, IČO: 41431235Palárikova 25, 917 01 Trnava
45/2014Za vývoz odpadu579,8611.04.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
44/2014Za telefón35,3211.04.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
43/2014Za internet18,0809.04.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
42/2014Za telefón41,2409.04.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
41/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9404.04.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
40/2014Za dodávku zemného plynu - KD137,0004.04.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
39/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ165,0004.04.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
38/2014Za dodávku zemného plynu - TJ56,0004.04.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
37/2014Za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov...33,5004.04.2014SLOVGRAM, IČO: 17310598Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
36/2014Za systém KEO59,8831.03.2014KEO, s.r.o., IČO: 36739464Poľná 151/5, 991 06, Záhorce
35/2014Za licenciu na verejné použitie hudobných diel v miestnom rozhlase 20,4020.03.2014SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k drobným dielam, IČO: 00178454Rastislavova 3, 821 08, Bratislava 2
34/2014Za prekládku plynového potrubia598,1217.03.2014Termomont Dolná Krupá s.r.o., IČO: 36229709Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
33/2014Za dodávku vlajok SR a EÚ21,5817.03.2014Obchod - SVK, s.r.o., IČO: 00312525Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov
32/2014Za systém KEO41,0515.03.2014Intes s.r.o., IČO: 36247871Spartakovská 1/B, 917 00 Trnava
31/2014Za telefón35,1615.03.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
30/2014Za vývoz odpadu535,9312.03.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
29/2014Za výkon funkcie technika PO, technika BOZP30,0012.02.2014Peter Oboril, IČO: 34947396Chovateľská 2/A, 8060, Trnava 917 01
28/2014Za internet18,4307.03.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
27/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9405.03.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
26/2014Za telefón44,8805.03.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25/2014Za dodávku zemného plynu - TJ56,0003.03.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
24/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ301,0003.03.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
23/2014Za dodávku zemného plynu - KD137,0003.03.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
22/2014Za projektovú dokumentáciu:"Vodovodný privádzač do obce Horné Dubové"1 140,0003.03.2014Ekosta 2000,Ing. hasička Rudolf, IČO: 22690794Orešianska 7, 917 01 Trnava
21/2014Za komponent do tlačiarne73,7003.03.2014Compy-com spol. s r.o., IČO:46555731Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš 031 01
20/2014Za vývoz odpadu561,3017.02.2014.A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČO: 31449697Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1
19/2014Za spotrebu elektrickej energie - Preplatok-60,4014.02.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
18/2014Za telefón5,9309.02.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17/2014Za telefón44,7609.02.2014Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava
16/2014Za internet18,0807.02.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
15/2014Za telefón44,4507.02.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9405.02.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
13/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ319,0003.02.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
12/2014Za dodávku zemného plynu - KD137,0003.02.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
11/2014Za dodávku zemného plynu - TJ56,0003.02.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
10/2014Za spotrebu elektrickej energie - Zas. OÚ, VS, DS, PZ, KD, MLK2585,9220.01.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
9/2014Za spotrebu elektrickej energie - OÚ256,6820.01.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
8/2014Za spotrebu elektrickej energie - TJ445.6820.01.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
7/2014Za spotrebu elektrickej energie - Bytovka 14539,9420.01.2014ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
6/2014Za telefón10,0815.01.2014Slovak Telecom, a.s., IČO: 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5/2014Za internet18,0813.01.2014SWAN, a.s., IČO: 35680202Borská 6, 841 04 Bratislava
4/2014Za informačný systém samosprávy32,8607.01.2014SAMNET, IČO: 37867440Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce,
3/2014Za dodávku zemného plynu - TJ56,0002.01.2014Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
2/2014Za dodávku zemného plynu - KD137,0002.01.2014Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
1/2014Za dodávku zemného plynu - OÚ329,0002.01.2014Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. IČO: 35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26