Ostatné

PopisDátum zverejneniaDokument
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Dubové 2016 - 202202.09.2016
Výzva na predkladanie ponúk24.02.2015
Návrh rozpočtu na roky 2016-201825.11.2015
Informácie o zrealizovanom projekte "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Dubové" 03.03.2015
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horné Dubové06.02.2015
Návrh rozpočtu na obdobie 2015-201724.11.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu obce25.09.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ v Hornom Dubovom konané 15.11.201425.09.2014
Oznámenie o zrušení použitého postupu09.06.2014
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia verejného osvetlenia24.01.2014
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva31.01.2013
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Dubovom25.06.2010