Zmluvy

2017

Stručný popisPartner - Zmluvná stranaDátum zverejneniaNa stiahnutie
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - "Obnova domu smútku a priľahlého okolia Horné Dubové"Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o., M.R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 4539105.10.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o., Čermanské námestie 1, 949 01 Nitra, IČO: 3684150125.08.2017
Kúpna zmluvaĽudovít Lukáč, Zuzana Hrčková, Vladimír Lukáč, Pavol Šurina, Bc. Lenka Somorovská30.08.2017
Zmluva o poskytnutí služby - Revitalizácia verejných priestranstievARCH 71 s.r.o., Rozvodná 1 Bratislava 831 01, IČO: 5026419219.06.2017
Zmluva o grantovom účtePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 3157595119.06.2017
Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 3574356505.04.2017
Zmluva o dielo - Montáž vodomerovZlatko Junas - Housemontt, Opoj 323, 919 32, IČO: 107243130505.05.2017

2016

Stručný popisPartner - Zmluvná stranaDátum zverejneniaNa stiahnutie
Zmluva o poskytovaní audítorských služiebN.M.-Audit, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 363078746.10.2016
Kúpna zmluva - uzavretá medzi predávajúcim(Obec Horné Dubové) a kupujúcim (Rudolf Minárik)Rudolf Minárik, Miriam Mináriková19.09.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovNATUR-PACK a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 3597979815.06.2016
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestorov obce Horné DubovéSTAVEUROOPE s.r.o., Vajanského 43, 080 01 Prešov, IČO: 3641494809.04.2017
Dodatok k zmene o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 3569727022.03.2016
Zmluva o poskytnutí služieb na spracovanie Programu hospodárskeho a socialného rozvoja obcePROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 4559710314.03.2016
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - Revitalizácia verejných priestranstievPrvá Európska Konzultačná spol. s r.o., M.R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 4539153029.02.2016
Zmluva o dielo na služby externého manažmentuPrvá Európska Konzultačná spol. s r.o., M.R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 4539153029.02.2016
Zmluva o dielo č. A-01-2015 č. zákazky 01/2015 - na vypracovanie PD pre územné a stavebné konanie a na vykonanie IČ za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povoleniaIng. Ivan Pastva, Pionierske námestie 16, Biely Kostol 919 34, IČO: 4034790726.02.2016
Zmluva o usporiadaní registratúrnych záznamov a ich vyradení z registratúry Obecného úradu Horné DubovéRichard Munka - Radionet, Ružindol 238, IČO: 4115372322.02.2016
Zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadeníMilan Šurina, Horné Dubové 2, 919 06 p. Naháč, IČO: 0031252501.02.2016
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služiebPROTEUS s.r.o., Pažitná 68, 917 01 Trnava, IČO: 4537368001.02.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, v zast. Teodor Stano, predseda MO JDS Horné Dubové30.01.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce TJ Družstevník Horné Dubové, v zast. Skýpala Stanislav, predseda TJ, IČO: 3182291630.01.2016

2015

Stručný popisPartner - Zmluvná stranaDátum uzatvoreniaNa stiahnutie
Zmluva o dielo - Na služby externého manažmentu - Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o., M. R. Štefánikova 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 4539153007.12.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 3597979825.11.2015
Zmluva o Municipálnom úvere - EurofondyPrima banka Slovensko, a,s,, Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 3157595112.11.2015
Poistná zmluva - Dodaok č.2Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05, Bratislava, IČO: 3159554527.10.2015
Zmluva o poskytnutí NFP - kamerový systémPôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava , IČO: 3079432309.10.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služiebN.M. - Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť, Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 363078746.10.2015
Zmluva o bežnom účtePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 3157595112.08.2015
Zmluva o dielo - kamerový systémAltech MS, s.r.o., Budovateľská 752/21, 919 04 Smolenice, IČO: 4486743330.07.2015
Zmluva o poskytovaní služieb - Program rozvoja vidiekaSupport & Consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO: 36335576 29.07.2015
Zmluva o dodávke elektrinyMagna energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 3574356519.03.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceMiestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, v zast. Teodor Stano, predseda MO JDS Horné Dubové30.01.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceTJ Družstevník Horné Dubové, v zast. Skýpala Stanislav, predseda TJ, IČO: 3182291630.01.2015
Zmluva o dodávke plynu s SPP - TJSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 3581525629.01.2015
Zmluva o dodávke plynu s SPP- OcÚSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 3581525629.01.2015
Zmluva o dodávke plynu s SPP - KDSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 3581525629.01.2015
Zmluva o Municipálnom úvere Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 57595127.01.2015
Zmluva o združenej dodávke elektrinyZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 3667728120.12.2014
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZápadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 3636151812.12.2014
DODATOK č.3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo hospodárstva SR, v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 0000280104.12.2014
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného osvetleniaJM Trading&Consulting, s.r.o., Jozefínska 12/711, 930 40 Štvrtok na Ostrove, RNDr. Jozef Minka - konateľ, IČO: 3580622213.10.2014
Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávateľaZMOS región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava, v zastúpení: RemoCicutto, predseda, IČO: 3182638510.08.2014
Zmluva o nájme bytu č. 145/8/2014Rastislav Bokor, Martina Kruteková01.08.2014
Kúpna zmluva - Predaj pozemkuUhlíková Anastázia28.07.2014
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR, v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 0000280102.06.2014
Kúpna zmluva - Predaj pozemkovTatiana Šurinová19.04.2014
Zmluva o dielo a licenčná zmluvaInsomnium, s.r.o., Račianska 155, 834 15 Bratislava14.02.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce TJ Družstevník Horné Dubové, v zast. Skýpala Stanislav, predseda TJ, IČO: 3182291620.01.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, v zast. Teodor Stano, predseda MO JDS Horné Dubové20.01.2014
Zmluva o zabezpečovaní pohrebných služiebPatrik Blažo, 919 08 Bolerátz 691, IČO: 3319479328.12.2013
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR, v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 0000280119.12.2013
Zmluva o nájme bytu č. 145/3/213Ivan Šuraba02.12.2013
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy na dome smútkuMichal Novota, Záhorácka 36, 901 01 Malacky, IČO: 4611448311.10.2013
Dodatok č. 01 pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácieSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525604.10.2013
Zmluva o dielo - Prekládka autobusovej zastávkyJozef Junas, Dolné Dubové 192, 919 52 Dolné Dubové, IČO: 701125737413.09.2013
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina IČO: 3639100015.08.2013
Zmluva o nájme bytu č. 145/9/2013Habala Viliam, Habalová Alena01.05.2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceTJ Družstevník Horné Dubové, v zast. Skýpala Stanislav, predseda TJ, IČO: 3182291631.01.2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceMiestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, v zast. Teodor Stano, predseda MO JDS Horné Dubové31.01.2013
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obceCentrum mládeže Naháč a Horné Dubové, 919 06 Naháč 176, 919 06, v zast. Matej Pinkas31.01.2013
Dodatok z zmluve o zvoze a skládkovaní odpaduA.S.A. Trnava s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 3144969731.01.2014
Poistná zmluva, Dodatok č.1Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava26.01.2013
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05, Bratislava, IČO: 3159554526.01.2013
Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpaduA.S.A. Trnava s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 3144969727.12.2012
Zmluva o nájme bytu č. 145/8/2012Uhlík Pavol18.12.2012
Zmluva o nájme bytu č. 145/7/2012Dobšovič Peter, Bachratá Erika18.12.2012
Zmluva o nájme bytu č. 145/6/2012Grosman Tomáš, Selnekovičová Miriam18.12.2012
Zmluva o nájme bytu č. 145/4/2012Gašparíková Stanislava, Gašparík Peter18.12.2012
Zmluva o nájme bytu č. 145/3/2012Slezák Róbert, Slezáková Zuzana18.12.2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR, v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 0000280112.12.2012
Zmluva o dieloMonika Halászová, kancelárske služby, Talichova 15, 841 02 Bratislava 42, IČO: 4358806826.07.2012
Sponzorská zmluvaMikrop SLovensko s.r.o., Okružná 25, 058 01Poprad, IČO: 3171706302.07.2012
Zmluva o kúpe nehnuteľnostíŠurina Peter, Mercelová Anastázia, Čapkovič Daniel, Šurina Miroslav, Šurina Radovan, Slováková Štefánia, Alchusová Mária, Čapkovič Jozef, Odlerová Monika, Uhlíková Mária06.06.2012
Zmluva o dieloAUDIOLIGHT, s.r.o., Chrenovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 4614600801.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceMiestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, v zast. Teodor Stano, predseda MO JDS Horné Dubové10.01.2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceCentrum mládeže Naháč a Horné Dubové, 919 06 Naháč 176, 919 06, v zast. Matej Pinkas10.01.2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceTelevýchovná jednota Družstevník Horné Dubové, v zast. Skýpala Stanislav, predseda TJ, IČO: 3182291610.01.2012
Dodatok Ponuka E.VýhodaZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 3667728128.11.2011
Dodatok z zmluve o zvoze a skládkovaní odpaduA.S.A. Trnava s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 3144969710.10.2011
Zmluva o nájme bytu č. 145/5/2011Hracho Tomáš, Arpášová Alexandra01.08.2011
Zmluva o nájme bytu č. 145/2/2011Magdaléna Bokorová01.08.2011
Zmluva o nájme bytu č. 145/1/2011Rastislav Bokor, Kruteková Martina06.07.2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceTelevýchovná jednota Družstevník Horné Dubové, v zast. Skýpala Stanislav, predseda TJ, IČO: 3182291630.03.2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obceMiestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, v zast. Teodor Stano, predseda MO JDS Horné Dubové30.03.2011
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratáZdruženie na ochranu zvierat Trnava, Orešianska 1, 917 01 Trnava, IČO: 3609557517.03.2011
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvereDexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 3157595107.03.2011
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovDOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina IČO: 3639100003.02.2011