Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení. Ako zistíte, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie? Požiadate SPP – distribúcia, a.s., o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii plynárenských zariadení v záujmovom území … Celý článok – – >

Pozvánka – Pochovávanie basy 13.2.2015 o 17:30

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov na tradičné každoročné ukončenie fašiangov, v podobe symbolického pochovania basy, ktorým sa ukončí obdobie zábav a osláv a vstúpi sa do obdobia pôstu. Pochovávanie basy sa uskutoční v piatok 13. februára 2015 o 17:30 hod. v miestnom Kultúrnom dome. Pripravený je bohatý zábavný program, občerstvenie a … Celý článok – – >

Výsledky referenda v našej obci

Výsledky referenda konané dňa 7. februára 2015. Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie 320 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 100 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 99 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1 Účasť v % 31,25   Otázka Odpoveď „ÁNO“ Odpoveď „NIE“ Neplatné hlasy Počet … Celý článok – – >