Návrh rozpočtu na obdobie 2015-2017

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce resp. mesta. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie a je možné ho nájsť v položke menu Dokumenty –> Ostatné. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje … Celý článok – – >

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy našej obce

Komunalne-volby-logo

Počet zapísaných voličov: 322 Počet vydaných obálok: 239 Počet platných hlasovacích lístkov: 235 (voľba starostu) 234 (voľba poslancov OZ) Účasť na voľbách 74,22%.   Voľba starostu obce: (Poradie podľa počtu získaných hlasov – volený 1 kandidát) 1. Ján Hrčka 150 hlasov 2. Roman Slabý 85 hlasov   Voľba poslancov OZ: (Poradie podľa … Celý článok – – >

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Dubové

rekonstrukcia_verejneho_osvetlenia1

V roku 2010 naša obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci. V prvom roku naša žiadosť nebola úspešná. Po opakovanej žiadosti v roku 2012 nám bol schválený ministerstvom hospodárstva SR finančný príspevok na žiadanú rekonštrukciu. Po vykonaní všetkých administratívnych úkonov bola … Celý článok – – >