VYKUROVACIE OBDOBIE z hľadiska požiarnej bezpečnosti

Najčastejšie vzniká požiar od vykurovacích telies ako sú kachle, spotrebiče, ohrievače, krby. Chceme zdôrazniť pár zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania: – skontrolovať vo vlastnom záujme stav vykurovacích telies a zariadení – umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov – inštalovať vykurovacie … Celý článok – – >

POZVÁNKA – Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecný úrad v Hornom Dubovom, pozýva všetkých občanom našej obce na prvé ustanovujúce zasadnutie novozvoleného starostu a  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome v Hornom Dubovom v piatok 12.12.2014 o 18:00 hod. Podpisom a zložením sľubu bude do funkcie starostu uvedený na nové funkčné obdobie 2014-2018 Ján Hrčka … Celý článok – – >

Oznam o začiatku rekonštrukcie verejného osvetlenia

Obecný úrad Horné Dubové oznamuje občanom, že v pondelok 8.12. sa začalo s rekonštrukciou verejného osvetlenia v našej obci. Rekonštrukčné práce budú prebiehať po jednotlivých etapách, preto by nemalo prísť k dlhodobým výpadkom verejného osvetlenia. Zároveň však nie sú vylúčené menšie prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia v nočných hodinách, ktoré by však nemali mať … Celý článok – – >

Návrh rozpočtu na obdobie 2015-2017

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce resp. mesta. Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie a je možné ho nájsť v položke menu Dokumenty –> Ostatné. Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje … Celý článok – – >