Vyhlásenie kandidatúry – Voľby 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce Horné Dubové, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014. Obec Horné Dubové  podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: Zoznam kandidátov na poslancov OZ . … Celý článok – – >