Pravidlá odosielania príspevkov

Základné pravidlá a podmienky odosielania príspevkov z formuláru:

 • Prevádzkovateľ hornedubove.sk (ďalej iba „prevádzkovateľ“) si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá a podmienky podľa potreby.
 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušoval.
 • Používaním formuláru vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.
 • Používaním formuláru rovnako dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah vytváraných príspevkov.

 

Prosíme o dodržiavanie nižšie uvedených pravidiel:

 1. Formulár slúži všetkým návštevníkom bez ohľadu bydliska, veku a pohlavia.
 1. Formulár je určený na vyjadrenie sťažností, pochvál, otázok a pripomienok zo strany občanov k OZ, starostovi alebo administrátorovi stránky, takže všetky pripomienky na zlepšenie chodu obecnej stránky alebo chodu OÚ sú vítané
 1. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urážať, nadávať, alebo pomenovávať hanlivými a expresnými slovami akéhokoľvek člena OZ, zamestnancov OÚ a akéhokoľvek iného obyvateľa obce.
 1. Príspevky musia byť napísané slušnou formou, bez prejavov agresie, hanlivosti, ponižovania, nadávok a musia mať plnohodnotnú formu, z ktorej bude jasné čo prispievajúceho zaujíma a na čo chce odpoveď (reakciu). Najlepšie to docielite tým, že vo svojom príspevku uvediete, kto by mal na vašu otázku, pripomienku, názor reagovať (či OÚ, starosta, OZ, admin, …).
 1. Pri uvádzaní akýchkoľvek informácií pri vypĺňaní formuláru, si dané skutočnosti prosím najskôr čo najlepšie overte, aby neprišlo k prípadným nedorozumeniam.
 1. Rovnako je zakázané vydávať sa za administrátora, alebo iného registrovaného užívateľa, prípadne uvádzať celé meno a priezvisko, alebo len priezvisko iného človeka, ako toho, kto daný príspevok pridáva a tým sa vydávať za niekoho iného. Aj napriek tomu, že chat je anonymný, tak prosím v rámci možností pre dôveryhodnosť uvádzajte svoje pravé meno, prípadne prezývku
 1. Do príspevkov nevkladajte žiadnu reklamu, alebo linky, ktoré odkazujú na inú stránku, ktoré obsahujú produkty inej firmy, alebo spoločnosti. (okrem stránok obce, produktov obce a produktov, ktoré schváli administrátor).
 1. Snažte sa písať prosím bez gramatických chýb (samozrejme preklepy sa stanú) a vždy si po sebe napísaný príspevok skontroluje, pretože niekedy nie je možné pochopiť zrozumiteľnosť a kontext príspevku a často prichádza k nedorozumeniam.
 1. Rovnako je zakázané akokoľvek komentovať, hodnotiť a preberať jednotlivé hore uvedené body týchto pravidiel.

 

www.hornedubove.sk