Online rezervácie KD a zasadačky

Kultúrny dom
Calendar:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Name
Surname
Email
Phone
Message
Invalid code
Thank you for booking online. Your reservation will be confirmed by e-mail.
OK

Sadzobník  poplatkov za služby poskytované obcou Horné Dubové
         schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 14/2011 dňa 25.3.2011
Prenájom KD
  Svadba – sobota   –  domáci          50,- € +  energie
  Svadba – sobota  –  cudzí        100,- € +  energie
  Svadba piatok a nedeľa          10,- € +  energie
  Pred sobášom  –  domáci           20,- € +  energie
  Pred sobášom  –  cudzí           40,- € +  energie
  Tanečná zábava, diskotéka   –  cudzí         150,- € +  energie
  Jubileum – domáci           20,- € +  energie
  Jubileum  –  cudzí           40,- € +  energie
  Kar  – domáci           10,- € +  energie
  Kar  –  cudzí           20,- € +  energie
  Predajné akcie (prezentácie)-1 hodina             3,- €
Prenájom kuchyne          10,- €
Prenájom  Zasadačky LETO ZIMA
  Svadba  –  domáci 20,- € 40,- €
  Svadba  –  cudzí 40,- € 60,- €
  Jubileum  –  domáci 20,- € 40,- €
  Jubileum  –  cudzí 40,- € 60,- €
  Kar  –  domáci 10,- € 20,- €
  Kar  –  cudzí 20,-€ 40,- €
  Predajné akcie  –  1 hodina 3,- €
Požičovné
  Riady 0,04 € / 1 ks
  Obrusy 0,50 € / 1 ks
  Stoly 1,00 € / 1 ks
  Stoličky 0,50 € / 1 ks

Kompletný sadzobník poplatkov môžete nájsť tu: Sadzobník poplatkov