Cestné a železničné spojenie

Po skončení 1. svet. Vojny nemala obec žiadne spojenie s inými obcami. Ľudia sa vozili na vozoch, niektorí na bicykloch. Do Trnavy vtedy chodili najčastejšie vozom alebo pešo smerom na Dolnú Krupú. Ak chceli ísť na bicykli, išli smerom na Špačince.

V roku 1927 začal premávať autobus cez Kátlovce a Dolné Dubové do Trnavy. Tento autobus však nepremával cez H.D. a tak obyvatelia H.D. museli chodiť až na križovatku pri Dolné Dubové, aby sa mohli odviesť autobusom. Takáto situácia tu prevrávala 13 rokov. Preto sa Hornodubovčanom veľmi ťažko študovalo a cestovalo do fabrík v Trnave. Preto väčšina obyvateľov bola nútená zostať v obci a pracovať v poľnohospodárstve.

Na začiatku 20. rokov nebolo v obci stredoškolsky ani vysokoškolsky vzdelaného občana. Prví občania obce ukončili stredoškolské vzdelanie v polovici 30-tych rokov.

Až v roku 1940 začal z Naháča do Trnavy premávať autobus, ktorý priamo spojil H.D. s Naháčom. Dolným Dubovým, Špačincami a Trnavou.

V 20. rokoch viedla cez obec kameňom navezená cesta. V roku 1962 bola vybudovaná cez dedinu asfaltová cesta. Každoročne na jar, sa v obci spoločne upravovali poľné cesty.