Etnická a konfesiálna štruktúra obyvateľstva

H.D. bola jednou z dedín, ktorú zasiahla chorvátska kolonizácia. Konkrétne druhá vlna tejto kolonizácie, ktorá prebehla v 50. rokoch XVI storočia. V dedine sa usadilo 6 chorvátskych rodín, ktoré sa v slovenskom prostredí asimilovalo.

Po skončení 1. sv. vojny žili v H.D. iba obyv. slovenskej národnosti a niekoľko cigánskych rodín. Pred 1. sv. vojnou a ešte i počas nej v dedine býval a mal tu obchod židovský obchodník Roth spolu s rodinou. Cez vojnu mu však vyrabovali obchod a potom opustil H.D.

Od začiatku XX. stor. až do druhej polovice 60. rokov žili v dedine cigáni. Najprv bývali v chatrčiach na „otočke“ (otáčal sa tam autobus), neskôr si stavali murované domčeky. V polovici 60. rokov sa 2 rodiny odsťahovali do Trnavy a onedlho za nimi sa odsťahovali všetci Cigáni z H.D.

Drvivá väčšina obyvateľov H.D sú rímsko-katolíckeho vierovyznania. V dedine stojí rímsko-katolícky barokový kostol, prestavaný v roku 1720 z starého gotického kostola. Okrem katolíkov v dedine žili do konca 1. sv. vojny aj židia. Na dolných prielohoch bol židovský cintorín , kde sa naposledy pochovávali židovskí občania pred 1. sv. vojnou.