Folklórne prejavy

V tridsiatych a štyridsiatych rokoch existovala v H.D. sláčiková hudba s cimbalom. Zloženie hudby bolo nasledovné: husle, basa, cimbal. Hudobníci si nástroje pozháňali od starých muzikantov. Hrali repertoár západnej oblasti Slovenska, prevažne novouhorského typu. Hrali na fašiangových zábavách, na majálesoch a juniálesoch H.D. V H.D. sa spievali novouhorské piesne. Zo slovenského folklóru sa zachovalo hlavne poverové rozprávanie o krížnych cestách a povesti o turkoch.