História kultúry v našej obci

V 16.-17.stor. bol vývin kultúry na území Horného Dubového poznačený vpádom Turkov.
Priaznivé klimatické podmienky umožnili rozšíriť pestovanie náročných teplomilných rastlín, napr. pšenice, kukurice, cukrovej repy, tabaku, viniča, marhúľ a pod. Postupne sa zavádzali progresívnejšie poľnoh. Nástroje, napr. dlhší typ kosy na obilie, železné pluhy a brány, strojové mláťačky a čističky. Rýchlejší zánik trojpoľného systému tu mal za následok zredukovanie chovu oviec a rozšírenie maštaľného chovu hovädzieho dobytka, na ktorý sa vytvorili vhodné podmienky zavedením nových osevných postupov a intenzívnejším pestovaním krmovín. Oblasť je vhodná na rozsiahli chov ošípaných. Krmivo poskytovali priľahlé dobové a bukové lesy neskôr pestovanie kukurice.

Klimatické podmienky ovplyvnili aj ďalšie základné javy ľudovej kultúry, ako odievanie a bývanie. Umožňovali nosenie ľahšieho odevu, v ľudovom staviteľstve prevládali hlinené stavby so slamenou a trstinovou krytinou

Koncom 18. a začiatkom 19. stor. nastáva rozkvet nižších miest a agrárnych mestečiek. Nachádza tu zamestnanie dedinské obyvateľstvo, ktoré sa oboznamuje s iným spôsobom života a nové mestské prvy kultúry potom sprostredkúva do svojho pôvodného prostredia.