Kalendárne obyčaje

Na fašiangy bola tanečná zábava trvajúca tri dni – od nedele do utorka. Okrem toho, ešte v pondelok chodili mládenci s hudbou po dedine „pod šable“. S hudbou navštívili každý dom v obci a vyvrteli v ňom ženy a dievčatá. Majiteľ domu „šablirov“ počastoval alkoholom a obdaroval šiškami, slaninou a peniazmi.

V utorok bol „zápustok“. Ten istý deň po dedine „podkúvali kone“. Ženám a dievčatám podkúvali podkovy na obuv, pritom odtrhli opätok, ak sa im to podarilo. Večer sa pochovávala basa. Na hody trvala veselica dva dni – v nedeľu aj v pondelok. Veselice organizovali slobodní mládenci z obce. Začínali skoro popoludní a končili neskoro v noci.

Na Veľkú Noc bola tradičná šibačka. Zvláštnosťou šibačky v H.D. bolo, že šibaši nevyšibali iba dievčatá, ale aj chlapcov. Dokonca sa stávalo, že sa medzi sebou vyšľahali dve skupiny mládencov. V utorok bývala dievčenská šibačka.

Na Vianoce po príchode z polnočnej omše mládenci strieľali a plieskali kocarom (bičom). Roľníci na Vianoce obdarúvali pastierov malými darmi. Pastieri spievali koledy. Po pastieroch spievali Cigáni, deti a nakoniec dospelí speváci a vinšovači. Spievalo sa pod oknami. Vianočná stromčeky boli malé. Skromne vyzdobené, pripevnené na hrade stropu nad stolom.
Na Štedrý večer sa dávali oblátky aj dobytku

V noci z 30. apríla na 1. mája sa stavali máje. Mládenci priniesli máj z hája v Dolnej Krupej a postavili ho pred dom, kde bolo dievča na vydaj. Okrem toho postavili máj aj pred hostinec. Majiteľ domu, pred ktorý postavili máj, mládencov pohostil. V rokoch svetovej krízy mládenci stavali aj krízové máje – zasadili malý, krivý, orúbaný strom bez vršiaku s priviazanou haluzou.

Po skončení žatvy ženci uplietli z obilia veniec a odovzdali ho hospodárovi na znak skončenia žatvy.

Na Martina dávali pastieri chovateľom zvierat dubové ratolesti. Zníženie počtu robotníkov sa odrazilo na tradičnej kultúre. Prestali sa pliesť vence po skončení žatvy. Pastieri naopak tomu, že pasenie dobytka a kôz pretrvávalo, nedávali majiteľom zvierat dubové ratolesti na záver pasenia a nedostávali na začiatku pasenia potraviny.
Zaniklo prijímanie do cechu mládencov a plieskanie kocerom.