Kultúrne a jazykové začlenenie

Z hľadiska prírodných podmienok, zaraďujeme H.D. do nížinnej oblasti. Z hľadiska rozdelenia územia Slovenska na tri veľké oblasti ľudovej kultúry je H.D. súčasťou západoslovenskej oblasti. Nárečie, ktorým sa v H.D. hovorí, môžeme zaradiť medzi západoslovenské nárečie, konkrétne trnavské nárečie.