Rodinný a spoločenský život

Pre H. D. bol typický výskyt rozšíreného typu rodiny. Patriarchálne veľkorodiny tu mali veľký počet detí. (8-10).
Takmer sa tu nevyskytovali jednodetné rodiny. V období I. ČSR mierne poklesol počet úmrtí, a preto sa počet obyvateľov mierne zvyšoval. Dovtedy existovala vysoká úmrtnosť malých detí. V prípade rozpadu manželstva sa manželia rozišli bez oficiálneho rozvodu. Rozvody neexistovali.