Špecifické formy tradičnej kultúry

Špecifickou formou tradičnej kultúry v H.D. bolo hlavne pestovanie čerešní a následné získavanie peňazí z ich predaja . Najviac stromov bolo zasadených na honoch Vinohrady, Spodné Vinohrady a Hrádze. Tieto miesta ležia na miernom svahu majú ideálnu nadmorskú výšku pre pestovanie čerešní, je tam tiež pôda, ktorá stromom vyhovovala. Sad bol vysadený starou štepených, korlatských čerešní. Vďaka položeniu sadu čerešne skôr dozreli a a boli veľmi kvalitné. Niektorí roľníci vlastnili vyše sto stromov. Oberaniu čerešní sa hovorilo „čerešňová žatva“, pre vysoký ekonomický prínos. So zberom čerešní je tiež spätý výraz, „čerešňová zima“. Vždy keď sa oberali čerešne, prišlo prudké ochladenie.

Odpredanie čerešní nebolo pre majiteľov žiadnym problémom. V období zberu prišlo do dediny množstvo priekupníkov na vozoch, neskôr chodili nákladné autá, ktoré vozili čerešne až do Viedne. Predaj čerešní bol obrovskou finančnou pomocou pre Hornodubovčanov. Niektorí roľníci zarobili na predaji v jednej sezóne aj viac ako 18 tisíc korún, čo bolo v 30-tych rokoch veľké množstvo peňazí. Kvôli zberu čerešní niektorí gazdovia oddialili žatvu, najprv bolo treba predať všetky nazbierané čerešne. H.D. bolo jedinou dedinou v okolí, v ktorej sa pestovalo a predávalo také množstvo čerešní. Vďaka príjmom z „čerešňovej žatvy“ si kúpili niektorí roľníci poľnohospodárske stroje, na ktoré by inak nemali prostriedky. Niekoľko rokov po vzniku JRD v H.D. bol čerešňový sad zlikvidovaný. Dnes je na neho mieste orná pôda.