Staviteľstvo a bývanie

V H.D. sú domy rozmiestnené popri ceste vedľa seba – ide o ulicový typ rozmiestnenia domov. Dvory sú obstavané bytmi a hospodárskymi budovami z jednej strany. Na začiatku 20. st. sa stavali domy zo surovej tehly. Hospodárske stavby mali rámovú konštrukciu. Krytina strechy bola slamená a pri konštrukcii krovu boli používané prístenné stĺpy. Konštrukcia krovu bola pántová. Strechy sú dvojspádové. Od roku 1931 sa pokrývali strechy škridlou.

Roľnícka usadlosť mala v prednej časti stavby obytnú časť, v zadnej časti ustajnovací priestor pre hovädzí dobytok a kone, drevenú stavbu a chlievmi pre ošípané a stodolu, kde sa uskladňovalo krmivo.

Rodina obývala jednu izbu, kde bola kuchyňa, varilo sa tam, kúrilo i spalo. Mládenci a mladí chlapci často spávali v maštali, na posteli pritlčenej na hrade stropu. V zime tam bolo teplejšie ako v nevykúrenej izbe. V lete spávali v stodole, na sene, na povale. Jedna izba bola „predná“, tá sa temer nepoužívala. Bol v nej najkrajší nábytok, najlepšie periny a ostatné zariadenie. Bola vždy pripravená na to, aby sa ukázala hosťom.

Každá rodina mala pec na pečenie chleba. Boli to kachľové pece so sporákom.

Roľník mal hneď pri obytnej časti domu hospodársku stavbu na ustajnenie hovädzieho dobytka, prípadne koní. O kvalitu ustajňovacích priestorov sa často staral viac ako o obytnú časť domu. Hydinu, králiky a ostatné drobné zvieratá roľníci chovali na povalách, v provizórnych objektoch a ohradách.

V záhrade boli okrem hospod. stavieb aj priestory na uskladnenie poľnoh. zariadení a krmív. Bola to stodola a šopa. Ľahké drevené stavby.

V obci bola aj tehelňa na výrobu pálených tehál. Postaviť ju dal gróf Pálfy v zadnej časti majera. Tehly sa vyrábali pre potreby majera, alebo na objednanie. Posledná veľká objednávka bola v roku 19330 pri výstavbe školy v H.D. Statkár J. Hlavatý neskôr tehelňu zrušil. Vďaka existencie tehelne sa skôr začala používať na stavby pálená tehla.