Obecné symboly

 

709

Erb obce má tvar zeleného štítu, v ktorom sa nachádza strieborný dub so zlatými žaľudami a vľavo je lemeš, so zlatým hrotom smerujúci nahor. Východiskom pre návrh erbu obce je staršia, prvá pečať.


vlajka
Vlajka pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov: zelený, biely, zelený a žltý. Jej strany sú v pomere 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej dĺžky.


pecat1
Súčasná pečať obce má tvar kruhu, ktorý je olemovaný druhým, menším kruhom, v ktorom sa nachádza erb obce a priamo pod ním, je súčasný názov obce Horné Dubové vytvarovaný do polkruhu.


 

Z administratívnej činnosti richtára a obce sa zachovali dve pečate, obe sa nachádzajú v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. Prvá (staršia) pečať, má kruhopis SIGILLVM HORNE DVBOVE a priemer 25 mm. Vpravo je strom (dub) na pažiti a vľavo lemeš hrotom dole.

pecat_starsiapecat_starsia_res

 

 

 

 


Druhá (novšia) pečať obsahuje nápis HORNE DUBOVE a má priemer 28 mm. V obraze je vpravo čerieslo hrotom dohora, vľavo strom na pažiti.
pecat_novsia

pecat_novsia_res