Obec Horné Dubové
Obec Horné Dubové

Zmena v triedenom zbere odpadov

Vážení občania,

oznamujeme Vám zmenu v triedenom zbere odpadov, ktorú naša obec realizuje s finančnou podporou Recyklačného fondu a ktorej cieľom je maximalizovať množstvo vytriedených druhotných surovín zo zmesového komunálneho odpadu.

Zmena sa týka postupného zavedenia kontajnerového systému separovaného zberu – formou 240 l nádob, ktoré sa budú využívať v rodinných domoch na triedený zber namiesto vriec. Podrobnejšie informácie o zmene sa dočítate v ďalších častiach tohto článku.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o aktívnu spoluprácu pri vytriedení každej z nižšie uvedených triedených druhotných surovín a pomohli tak našej obci plniť si záväzky vyplývajúce zo zmluvy s Recyklačným fondom týkajúce sa množstiev druhotných surovín.

Veríme, že s ohľadom na naše životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj aj pre ďalšie generácie obyvateľov našej obce tento cieľ úspešne naplníme


NOVÝ SYSTÉM TRIEDENÉHO ZBERU

  • súčasný vrecový systém triedeného zberu nahradíme zberom prostredníctvom nádob,termíny zberu zostávajú nezmenené
  • zberné nádoby „žltej farby“ o objeme 240 l budú vyhradené na zber „plastov, kovov, tetrapakov“ a budú rozmiestnené v určitých častiach obce
  • zberné nádoby „modrej farby“ o objeme 1100l budú vyhradené na zber „papiera“ a budú rozmiestnené v určitých častiach obce
  • zber „skla“ bude naďalej prebiehať prostredníctvom rozmiestnených „zelených“ zberných nádob v určených častiach obce

separovany_odpad1
 


DRUHY TRIEDENÝCH ODPADOV

separovany_odpad2

separovany_odpad3

Doplnkové informácie:

  • Upozorňujeme občanov, že zberné nádoby sú vo vlastníctve obce. Obyvateľom budú zverené do užívania iba na účel triedeného zberu druhotných surovín, pričom je potrebné chrániť nádoby pred poškodením a odcudzením
  • V prípade, že občania vytriedia viac druhotných surovín a nebude im postačovať objem zbernej nádoby, je možné vykladať vytriedené odpady vedľa nádob aj v plastových vreciach.
  • Osádka zberného vozidla je oprávnená nevysypať nádoby, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je pre ne určené
  • Žlté nádoby o objeme 240 l budú pracovníci vynášať podľa súčasného harmonogramu triedeného zberu
Dátum zvesenia: 25. 4. 2015

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Rýchly kontakt

Obecný úrad:

Horné Dubové 97, 919 65

Telefón:

033 / 5575 165

Email:

obec@hornedubove.sk

Facebook

Partneri


ZMOS
MKP
ZMO