Menu
Obec Horné Dubové
Obec Horné Dubové

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 6. 2024

Zmluva o dodávke plynu

9/2024

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Horné Dubové

5. 4. 2024

Zmluva o dielo

8/2024

7 280,00 EUR

K.V.S. Slovakia s.r.o.

Obec Horné Dubové

2. 4. 2024

Príkazná zmluva č. 106/VO/01/2024/PL-KS

7/2024

300,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstará

Obec Horné Dubové

14. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horné Dubové na rok 2024

6/2024

1 000,00 EUR

Obec Horné Dubové

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Dubovom

12. 2. 2024

Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

5/2024

0,00 EUR

Spoločný obecný úrad

Obec Smolenice

1. 2. 2024

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie

4/2024

0,00 EUR

Obec Dolná Krupá

Obec Horné Dubové

30. 1. 2024

Dodatok k zmluve č. S96T100622 o zvoze a skládkovaní odpadu

3/2024

0,00 EUR

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Horné Dubové

17. 1. 2024

Zmluva o dielo

2/2024

110 701,36 EUR

Služby Cífer s.r.o

Obec Horné Dubové

11. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

1/2024

0,00 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Horné Dubové

4. 12. 2023

Zmluva č. P-0031252500 o využívaní elektronických služieb

13/2023

0,00 EUR

UNION zdravotná poisťovňa a.s.

Obec Horné Dubové

4. 12. 2023

Zmluva o dodávke elektriny

12/2023

0,00 EUR

MAGNA ENERGIA

Obec Horné Dubové

20. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091CZL4-91-108

11/2023

7 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Horné Dubové

4. 10. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

10/2023

0,00 EUR

Národná agentúra pra sieťové elektronické služby

Obec Horné Dubové

2. 10. 2023

Zmluva o kontrolnej činnosti

9/2023

230,00 EUR

EKOTEC,spol. s r.o.

Obec Horné Dubové

29. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/015

8/2023

500,00 EUR

ISA projekta s.r.o.

Obec Horné Dubové

17. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb č.3/2023

7/2023

1 000,00 EUR

Správa majetku s.r.o

Obec Horné Dubové

17. 8. 2023

Zmluva o dielo - ZA/2023

6/2023

4 700,00 EUR

ARCH 71 s.r.o

Obec Horné Dubové

10. 7. 2023

Príkazná zmluva

239/VO/03/2023/EL-KSVO

300,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstará

Obec Horné Dubové

5. 6. 2023

Zmluva o vykonávaní prác

4/2023

7,00 EUR

MoSy s.r.o

Obec Horné Dubové

17. 5. 2023

Kúpna zmluva

5/2023

1 680,36 EUR

Obec Horné Dubové

Alena Selnekovičová

4. 5. 2023

Dodatok k zmluve č.S96T100622 o zvoze a skládkovaní komunálneho odpadu

3/2023

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Horné Dubové

3. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

23/019

300,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná , s.r.o

Obec Horné Dubové

9. 3. 2023

Dodatok č.1 ku Kúpna zmluva č.5/2022

2/2023

Neuvedené

Obec Horné Dubové

Alena Selnekovičová

17. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hoené Dubové na rok 2023

1/2023

1 000,00 EUR

Obec Horné Dubové

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Dubovom

2. 1. 2023

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

9/2022

podľa čl. ,,II. dodatku

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Horné Dubové

16. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

8/2022

Neuvedené

DEUS

Obec Horné Dubové

16. 12. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok nna CRZ

7/2022

494,40 EUR

Galileo Corporation s.r. o

Obec Horné Dubové

13. 10. 2022

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

6/2022

95,00 EUR Cena za 1 t odpadu

Obec Horné Dubové

FCC Trnava, s.r.o.

13. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022

4/2022

1 000,00 EUR

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Dubovom

Obec Horné Dubové

7. 9. 2022

Kúpna zmluva

5/2022

1 680,36 EUR

Alena Selnekovičová

Obec Horné Dubové

1. 7. 2022

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

S96T100622

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Horné Dubové

29. 6. 2022

Zmluva o nájme bytu

145/7/2022

220,20 EUR mesačné nájomné

Erika Bachratá

Obec Horné Dubové

27. 6. 2022

Zmluva o účinkovaní

3/2022

400,00 EUR

Miroslav Uváčik, Country Duo

Obec Horné Dubové

13. 4. 2022

Zmluva o dodávke plynu

2/2022

Cenník SPP

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Horné Dubové

18. 2. 2022

Zámenná zmluva

1/2022

9,24 EUR

Obec Horné Dubové

Eva Okálová

3. 12. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

9/2021

49,00 EUR Štyridsaťdeväť Eur

Vladimír Slabý a Natália Slabá

Obec Horné Dubové

25. 11. 2021

Zmluva o dodávke elektriny

10141/2021

0,00 EUR

Obec Horné Dubové

MAGNA ENERGIA

6. 9. 2021

Príkazná zmluva-verejné obstarávanie

27/VO/02/2021PL-KSVO

0,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstará

Obec Horné Dubové

6. 9. 2021

Príkazná zmluva-verejné obstarávanie

27/VO/02/2021/EL-KSVO

Neuvedené

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstará

Obec Horné Dubové

6. 7. 2021

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

8/2021

Neuvedené

Obec Horné Dubové

ZSE Energia, a.s.

6. 7. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409829570

0,00 EUR

Obec Horné Dubové

ZSE Energia, a.s.

28. 6. 2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

7/2021

350,00 EUR

DASKEN s.r.o.

Obec Horné Dubové

21. 5. 2021

Zmluva o pripojení el.zariadenia

122086153

0,00 EUR

Obec Horné Dubové

Západoslovenská distribučná,a.s.

17. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

6/2021

0,00 EUR

Obec Horné Dubové

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

16. 2. 2021

Dodatok č.3 k zmluve o poskyt.služieb

5/2021

270,00 EUR

Obec Trstín

Obec Horné Dubové

8. 2. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb

4/2021

270,00 EUR

Obec Trstín

Obec Horné Dubové

1. 2. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

3/2021

270,00 EUR

Obec Trstín

Obec Horné Dubové

1. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

270,00 EUR

Obec Trstín

Obec Horné Dubové

12. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horné Dubové

1/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Dubovom

Obec Horné Dubové

7. 1. 2021

Dohoda o pracovnej činnosti

10/2020

120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur

PhDr.David Ivanovič,PhD.

Obec Horné Dubové

8. 12. 2020

Zmluva o termínovanom úvere

145/001/20

80 000,00 EUR Osemdesiattisíc Eur

Obec Horné Dubové

Prima banka Slovensko,a.s.

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

9/2020

0,00 EUR

Obec Horné Dubové

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

6. 10. 2020

Kúpna zmluva

8/2020

120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur

Vladimír Slabý a Natália Slabá

Obec Horné Dubové

6. 10. 2020

Príkazná zmluva

07/09/2020

10,00 EUR Desať Eur

RVC pri ZMOS reg.J.B

Obec Horné Dubové

9. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

145/8/2020

0,00 EUR

Rastislav Bokor,Martina Kruteková

Obec Horné Dubové

20. 8. 2020

Zmluva na odber vody

7/2020

0,00 EUR

Gabriela Tibenská

Obec Horné Dubové

20. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

12/2020

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Ing. Dagmar Horáková

Obec Horné Dubové

24. 7. 2020

Zmluva o dielo

5/2020

61 924,37 EUR Šesťdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťštyrieur37/100

Služby Cífer s.r.o

Obec Horné Dubové

8. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí služieb

20/020

300,00 EUR

ISA projekta s.r.o.

Obec Horné Dubové

8. 7. 2020

Zmluva na vypracovanie žiadosti o NFP

20/001

690,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná , s.r.o

Obec Horné Dubové

25. 6. 2020

Kúpna zmluva

4/2020

102,96 EUR Jedenstodvaeur96/100

Ľubor Hracho

Obec Horné Dubové

30. 4. 2020

Zmluva o dielo

A-02-2020

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur

Ing. Ivan Pastva

Obec Horné Dubové

3. 4. 2020

Kúpno-predajná zmluva

2/2020

240,00 EUR

Obec Horné Dubové

Beata Lopatková

25. 3. 2020

Detské ihrisko v obciHorné Dubové

03/2020

8 829,60 EUR Osemtisícosemstodvadsaťdeväťeur60/100

Obec Horné Dubové

Enercom s r.o.

3. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie na r.2020

1/2020

1 000,00 EUR

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Dubovom

Obec Horné Dubové

20. 12. 2019

Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu

S96T100622

0,00 EUR

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Horné Dubové

20. 12. 2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

11/2019

0,00 EUR

Ing. Peter Lančarič

Obec Horné Dubové

16. 12. 2019

Zmluva o dielo

12/12/2019

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra

Obec Horné Dubové

17. 10. 2019

Dodatok k poistnej zmluve č. 0109000713

Dodatok č.3

13,11 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa.a.s.

Obec Horné Dubové

4. 10. 2019

Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017

Dodatok č.1

65 550,59 EUR

BAU cargo, s.r.o

Obec Horné Dubové

4. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

1053/2019

8 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Horné Dubové

6. 9. 2019

Zmluva o municipálnom úvere

06/015/19

67 977,59 EUR

Obec Horné Dubové

Prima banka Slovensko

30. 8. 2019

Zmluva o dielo

01082019

19 987,48 EUR

MYproject SK,s.r.o

Obec Horné Dubové

26. 7. 2019

Zmluva o dielo

01072019

15 521,05 EUR

MYproject SK,s.r.o

Obec Horné Dubové

5. 2. 2019

Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie na r.2019

1/2019

1 000,00 EUR Tisíceur

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Dubovom

Obec Horné Dubové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rýchly kontakt

Obecný úrad:

Horné Dubové 97, 919 65

Telefón:

033 / 5575 165

Email:

obec@hornedubove.sk

Facebook

Partneri


ZMOS
MKP
ZMO