Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznámenia

Vyvesené: 6. 9. 2022 Dátum zvesenia: 22. 9. 2022
Vyvesené: 26. 8. 2022 Dátum zvesenia: 11. 9. 2022
Vyvesené: 22. 7. 2022 Dátum zvesenia: 7. 8. 2022
Vyvesené: 27. 6. 2022 Dátum zvesenia: 13. 7. 2022
Vyvesené: 23. 6. 2022 Dátum zvesenia: 9. 7. 2022
Vyvesené: 14. 4. 2022 Dátum zvesenia: 30. 4. 2022
Vyvesené: 14. 4. 2022 Dátum zvesenia: 30. 4. 2022
Vyvesené: 7. 3. 2022 Dátum zvesenia: 23. 3. 2022
Vyvesené: 4. 3. 2022 Dátum zvesenia: 20. 3. 2022
Vyvesené: 21. 12. 2021 Dátum zvesenia: 6. 1. 2022
Vyvesené: 21. 12. 2021 Dátum zvesenia: 6. 1. 2022
Vyvesené: 21. 12. 2021 Dátum zvesenia: 6. 1. 2022
Vyvesené: 20. 12. 2021 Dátum zvesenia: 5. 1. 2022
Vyvesené: 20. 12. 2021 Dátum zvesenia: 5. 1. 2022
Vyvesené: 1. 12. 2021 Dátum zvesenia: 17. 12. 2021
Vyvesené: 1. 12. 2021 Dátum zvesenia: 17. 12. 2021
Vyvesené: 29. 11. 2021 Dátum zvesenia: 15. 12. 2021
Vyvesené: 8. 11. 2021 Dátum zvesenia: 24. 11. 2021
Vyvesené: 26. 10. 2021 Dátum zvesenia: 11. 11. 2021
Vyvesené: 18. 8. 2021 Dátum zvesenia: 3. 9. 2021
Vyvesené: 12. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 8. 2021
Vyvesené: 29. 7. 2021 Dátum zvesenia: 14. 8. 2021
Vyvesené: 23. 7. 2021 Dátum zvesenia: 8. 8. 2021
Vyvesené: 8. 7. 2021 Dátum zvesenia: 24. 7. 2021
Vyvesené: 13. 5. 2021 Dátum zvesenia: 29. 5. 2021
Vyvesené: 6. 5. 2021 Dátum zvesenia: 22. 5. 2021
Vyvesené: 13. 4. 2021 Dátum zvesenia: 29. 4. 2021
Vyvesené: 8. 3. 2021 Dátum zvesenia: 24. 3. 2021
Vyvesené: 21. 12. 2020 Dátum zvesenia: 6. 1. 2021
Vyvesené: 21. 12. 2020 Dátum zvesenia: 6. 1. 2021
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 1. 1. 2021
Vyvesené: 16. 12. 2020 Dátum zvesenia: 1. 1. 2021
Vyvesené: 15. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 4. 12. 2020 Dátum zvesenia: 20. 12. 2020
Vyvesené: 1. 12. 2020 Dátum zvesenia: 17. 12. 2020
Vyvesené: 27. 11. 2020 Dátum zvesenia: 13. 12. 2020
Vyvesené: 26. 11. 2020 Dátum zvesenia: 12. 12. 2020
Vyvesené: 25. 11. 2020 Dátum zvesenia: 11. 12. 2020
Vyvesené: 11. 11. 2020 Dátum zvesenia: 27. 11. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 2. 10. 2020
Vyvesené: 9. 9. 2020 Dátum zvesenia: 25. 9. 2020
Vyvesené: 9. 9. 2020 Dátum zvesenia: 25. 9. 2020
Vyvesené: 2. 9. 2020 Dátum zvesenia: 2. 10. 2020
Vyvesené: 28. 8. 2020 Dátum zvesenia: 13. 9. 2020
Vyvesené: 19. 8. 2020 Dátum zvesenia: 4. 9. 2020
Vyvesené: 5. 8. 2020 Dátum zvesenia: 21. 8. 2020
Vyvesené: 9. 7. 2020 Dátum zvesenia: 25. 7. 2020
Vyvesené: 20. 4. 2020 Dátum zvesenia: 6. 5. 2020
Vyvesené: 20. 4. 2020 Dátum zvesenia: 6. 5. 2020
Vyvesené: 20. 4. 2020 Dátum zvesenia: 6. 5. 2020
Vyvesené: 14. 4. 2020 Dátum zvesenia: 30. 4. 2020
Vyvesené: 1. 4. 2020 Dátum zvesenia: 17. 4. 2020
Vyvesené: 1. 4. 2020 Dátum zvesenia: 17. 4. 2020
Vyvesené: 20. 3. 2020 Dátum zvesenia: 5. 4. 2020
Vyvesené: 20. 3. 2020 Dátum zvesenia: 5. 4. 2020
Vyvesené: 20. 3. 2020 Dátum zvesenia: 5. 4. 2020
Vyvesené: 16. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 16. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 11. 3. 2020 Dátum zvesenia: 27. 3. 2020
Vyvesené: 6. 3. 2020 Dátum zvesenia: 22. 3. 2020
Vyvesené: 30. 1. 2020 Dátum zvesenia: 15. 2. 2020
Vyvesené: 17. 1. 2020 Dátum zvesenia: 2. 2. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 5. 1. 2020
Vyvesené: 20. 11. 2019 Dátum zvesenia: 6. 12. 2019
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 27. 11. 2019
Vyvesené: 29. 10. 2019 Dátum zvesenia: 14. 11. 2019
Vyvesené: 2. 9. 2019 Dátum zvesenia: 18. 9. 2019
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 13. 6. 2019
Vyvesené: 24. 1. 2018 Dátum zvesenia: 9. 2. 2018
Vyvesené: 16. 6. 2017 Dátum zvesenia: 2. 7. 2017
Vyvesené: 16. 10. 2016 Dátum zvesenia: 1. 11. 2016
Vyvesené: 24. 2. 2016 Dátum zvesenia: 11. 3. 2016
Vyvesené: 9. 4. 2015 Dátum zvesenia: 25. 4. 2015
Vyvesené: 3. 2. 2015 Dátum zvesenia: 19. 2. 2015

Pozvánky

Vyvesené: 22. 8. 2022 Dátum zvesenia: 7. 9. 2022
Vyvesené: 16. 6. 2022 Dátum zvesenia: 2. 7. 2022
Vyvesené: 11. 5. 2022 Dátum zvesenia: 27. 5. 2022
Vyvesené: 24. 3. 2022 Dátum zvesenia: 9. 4. 2022
Vyvesené: 21. 1. 2022 Dátum zvesenia: 6. 2. 2022
Vyvesené: 3. 12. 2021 Dátum zvesenia: 19. 12. 2021
Vyvesené: 29. 10. 2021 Dátum zvesenia: 14. 11. 2021
Vyvesené: 12. 8. 2021 Dátum zvesenia: 28. 8. 2021
Vyvesené: 14. 5. 2021 Dátum zvesenia: 30. 5. 2021
Vyvesené: 13. 4. 2021 Dátum zvesenia: 29. 4. 2021
Vyvesené: 25. 3. 2021 Dátum zvesenia: 10. 4. 2021
Vyvesené: 26. 2. 2021 Dátum zvesenia: 14. 3. 2021
Vyvesené: 7. 12. 2020 Dátum zvesenia: 23. 12. 2020
Vyvesené: 9. 11. 2020 Dátum zvesenia: 25. 11. 2020
Vyvesené: 8. 9. 2020 Dátum zvesenia: 24. 9. 2020
Vyvesené: 11. 6. 2020 Dátum zvesenia: 27. 6. 2020
Vyvesené: 24. 1. 2020 Dátum zvesenia: 9. 2. 2020
Vyvesené: 4. 12. 2019 Dátum zvesenia: 20. 12. 2019
Vyvesené: 24. 10. 2019 Dátum zvesenia: 9. 11. 2019
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 18. 6. 2019
Vyvesené: 1. 4. 2019 Dátum zvesenia: 17. 4. 2019
Vyvesené: 27. 1. 2019 Dátum zvesenia: 12. 2. 2019
Vyvesené: 3. 12. 2018 Dátum zvesenia: 19. 12. 2018
Vyvesené: 27. 11. 2018 Dátum zvesenia: 13. 12. 2018
Vyvesené: 9. 4. 2015 Dátum zvesenia: 25. 4. 2015

Voľby

Vyvesené: 9. 9. 2022 Dátum zvesenia: 25. 9. 2022
Vyvesené: 8. 9. 2022 Dátum zvesenia: 24. 9. 2022
Vyvesené: 30. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 7. 2022
Vyvesené: 30. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 7. 2022
Vyvesené: 29. 6. 2022 Dátum zvesenia: 15. 7. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 29. 6. 2022
Vyvesené: 13. 6. 2022 Dátum zvesenia: 29. 6. 2022
Vyvesené: 19. 2. 2021 Dátum zvesenia: 7. 3. 2021
Vyvesené: 21. 11. 2019 Dátum zvesenia: 7. 12. 2019
Vyvesené: 1. 3. 2019 Dátum zvesenia: 17. 3. 2019
Vyvesené: 12. 11. 2018 Dátum zvesenia: 28. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 5. 10. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 5. 10. 2018
Vyvesené: 1. 11. 2017 Dátum zvesenia: 17. 11. 2017
Vyvesené: 9. 2. 2015 Dátum zvesenia: 25. 2. 2015
Vyvesené: 9. 2. 2015 Dátum zvesenia: 25. 2. 2015