Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznam o mieste a čase konania referenda

Obecný úrad v Hornom Dubovom oznamuje občanom, že referendum o ochrane rodiny, sa bude konať dňa 7.2.2015  v čase od 7:00 do 22:00 hod. v zasadačke Obecného úradu č. 97. Referenda sa môže zúčastniť každý občan, ktorý v deň referenda dovŕši 18 rokov. Znenie otázok, na ktoré je možné odpovedať Áno – Nie je nasledovné.

 

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania

V referende je možné hlasovať aj hlasovacím preukazom, teda nielen v obci trvalého bydliska. Preukaz je možné si vybaviť najneskôr do 5.2.2015 v úradných hodinách obecného úradu a následne ho je potrebné predložiť v mieste hlasovania. V prípade ak Vám Váš zdravotný stav, alebo iné okolnosti nedovoľujú zúčastniť sa osobne, môžete požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku na obecnom úrade každý deň v čase úradných hodín, prípadne na tel. čísle 5575 165.

Dátum zvesenia: 19. 2. 2015