Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa bude konať dňa 30.11.2018 o 18:00 v kultúrnom dome v Hornom Dubovom. 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva:

1.1. Otvorenie zasadnutia
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
1.4. Zloženie sľubu zvoleného starostu obce
1.5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
1.6. Príhovor starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Poverenie zástupcu – poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
5. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
6. Schválenie uznesenia.
7. Diskusia
8. Záver

Pozvánka na stiahnutie TU:

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Dátum zvesenia: 13. 12. 2018