Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozvánka na zasadnutie OZ 31.1.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 31.1.2019 o 18:00 na Obecnom úrade.

Program:

  1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice

  2. Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2019

  3. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie

  4. Vysporiadanie pozemkov pri plánovanej rekonštrukcii chodníkov

  5. Informácie o úprave rozpočtu za rok 2018

  6. Rekonštrukcia internetovej stránky

  7. Obecné stretnutia občanov k – rekonštrukcii chodníkov a triedeniu odpadov

  8. Rôzne

  9. Záver

Dátum zvesenia: 12. 2. 2019