Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozvánka na zasadnutie OZ 4.4.2019

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 04.04.2019 o 18:00 hod. na Obecnom úrade.

Program:

  1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice

  2. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu za rok 2018

  3. Informácia o úprave rozpočtu

  4. Komunitný plán

  5. Informácia o podaných projektoch

  6. Rôzne

  7. Záver

Dátum zvesenia: 17. 4. 2019