Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozvánka na zasadnutie OZ 6.12.2018

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 06.12.2018 o 18:00 hod. na Obecnom úrade.

Program:
1. Otvorenie, návrh programu, určenie overovateľov zápisnice
2. Úprav rozpočtu na r. 2018
3. Rozpočet na rok 2019
4. VZN o daniach a poplatkoch
5. Určenie platu starostu
6. Zriadenie komisie verejného poriadku a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy
7. Oznámenie o majetkových pomeroch starostu obce
8. Rôzne
9. Záver

Pozvánka na stiahnutie nižšie:

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Dátum zvesenia: 19. 12. 2018