Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

n a r i a ď u j e

právnickým osobám (OÚ Horná Krupá, OÚ Horné Dubové, OÚ Naháč ) a fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach vykonať nasledovné

o p a t r e n i e

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky , ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

  • Určuje za ohnisko nákazy:
    Chov hydiny p. Daniela Dvoráka, Horná Krupá 138
    GPS: 17.524723, 48.517007
  • Dátum zistenia choroby: 12.1.2017
  • Dátum potvrdenia choroby: 13.1.2017

Stiahnite si celé opatrenie vydané RVPS Trnava:

Opatrenia ochranné pásmo

Dátum zvesenia: 2. 7. 2017