Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Volebné obvody a počet poslancov

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové sa na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznieslo,

že obec Horné Dubové bude mať v nasledujúcom volebnom období jeden volebný obvod a

5 poslancov

Dátum zvesenia: 16. 7. 2022 Zodpovedá: Správca Webu