Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Počet zapísaných voličov: 318

Počet vydaných obálok: 241

Počet odovzdaných obálok: 241

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu –  238

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu poslancov – 237

Účasť vo voľbách: 75,78 %

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov –  voľba starostu obce:

1. Ján Hrčka        119 hlasov
2. Tomáš Hracho   92 hlasov
3. Robert Varga     27 hlasov

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov –  voľba poslancov obce:

1. Daniel Pavlík, Ing.        204
2. Alžbeta Šurinová           161
3. Imrich Šimončič            131
4. Denisa Danišová, Ing.  128
5. Beata Grošmidová        126
————————————————–
6. Peter Gašparík, Bc.             93
7. Iveta Vargová. Mgr.            88
8. Roman Slabý                      55

Dátum zvesenia: 28. 11. 2018