Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce

Obec Horné Dubové uverejňuje

podľa § 173 ods. 2 zakona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupitel’stva podľa jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1

Poradové čislo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Denisa Danišová, Ing., 43 r., vedúca oddelenia, SMER — sociálna demokracia

2. Peter Gašparík, Bc., 39 r., servisný technik, nezávislý kandidát

3. Beata Grošmidová, 48 r., odborná referentka, nezávislá kandidátka

4. Daniel Pavlík, Ing., 41 r., Špecialista tech. dokumentácie Javys a.s., nezávislý kandidát

5. Roman Slabý, 48 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

6. Imrich Šimončič, 59 r., traktorista, nezávislý kandidát

7. Alžbeta Šurinová, 44 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka

8. Iveta Vargová, Mgr., 48 r., učitel’ka v MŠ, nezávislá kandidátka

Dátum zvesenia: 5. 10. 2018