Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Obec Horné Dubové uverejňuje

podľa § 178 ods. 2 zakona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

Tomáš Hracho, 39 r., stolár, nezávislý kandidát

Ján Hrčka, 55 r., starosta, nezávislý kandidát

Robert Varga, 43 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

Dátum zvesenia: 5. 10. 2018