Horné Dubové - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové

Infolist – Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové 1

Infolist

Obec Horné Dubové podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Dátum vloženia: 5. 6. 2019 14:45
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2019 14:51
Autor: