Pochovávanie basy 10.2.2018 od 18:00

Obec Horné Dubové pozýva všetkých občanov obce na NOVÝ kultúrny program v podobe hudby, vystúpenia ľudového rozprávača a samotného aktu pochovávania basy, ako ukončenia obdobia fašiangov.

Udalosť sa uskutoční v Kultúrnom dome v Hornom Dubovom, dňa 10.2.2018 so začiatkom od 18:00.

Podávať sa budú aj zabíjačkové špeciality, ktoré si bude možné zakúpiť priamo v KD už 2 hodiny pred začiatkom programu, teda od 16:00, počas kultúrneho programu až do vypredania.

Vstupné:
dospelí: 6€
seniori 3€
deti: vstup voľný

Vstupenky, spolu s rezerváciou miest si môžete zakúpiť na OÚ v čase úradných hodínalebo priamo na mieste od 16:00 hod. Všetky vstupenky budú zlosovateľné v bohatej tombole!

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.1.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-7/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek pichľavý a 1 ks tuja – rastúcich na pozemku parc. č. 16 v k. ú Horné Dubové z dôvodu úpravy verejného priestranstva.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TTSK – 4.11.2017

Kandidáti na predsedu TTSK: József Berényi, Mgr., 50r., podpredseda TTSK, DolnéSaliby, Strana maďarskej komunity – Magyar Kozosség Pártja Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 r., riaditeľ, Opoj, nezávislý kandidát Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65.r, predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT Konrád Rigó, … Celý článok – – >

Popoludnie pre všetkých

Obec Horné Dubové Vás pozýva na „POPOLUDNIE PRE VŠETKÝCH“ , ktoré sa uskutoční 1. júla 2017 od 13:00 v areáli TJ. Pripravená je súťaž vo varení gulášu, bohatý program pre deti a večer aj DISKOTÉKA pre všetkých. Príďte sa zabaviť, zasúťažiť a ochutnať guláš, klobásky, alebo dať dobré alko či … Celý článok – – >